Logo PDKiNs
Narzędziownias
Warsztatys
Ekspozycjes
Stowarzyszenie Ars Scientia jest młodą organizacją, powstało w roku 2014. Tworzą je ludzie, którzy od kilku lat z wielką pasją i zaangażowaniem zajmują się popularyzacją nauki na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest audycja RADIOLATORIUM, Słuchaj... by WIDZIEĆ więcej, popularyzująca naukę, technikę, historię nauki i techniki oraz tradycyjne formy eksperymentowania, realizowana na żywo, na antenie Polskiego Radia Rzeszów w latach 2009-2018, a obecnie na antenie Akademickiego Radia Centrum Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Innowacyjnym pomysłem autorów Radiolatorium jest wykorzystanie możliwości multimedialnych Internetu, gdzie podłączone są wirtualne, interaktywne eksperymenty i schematy ilustrujące wybrane zagadnienia z omawianych na antenie dziedzin. Dostępne przez cały czas on-line. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Kolejny projekt to pracownia edukacji nieformalnej Experymentarium 3Z, który realizowany jest we współpracy z firmą Polimedia. Nadrzędnym celem tego projektu jest popularyzowanie i realizacja eksperymentalnej formuły 3Z: Zobacz – Zbuduj – Zademonstruj, we wszystkich dostępnych formatach. Istotą formuły 3Z jest połączenie tradycyjnych form eksperymentowania z praktycznym rozwijaniem i wykorzystaniem umiejętności politechnicznych. Szczególny nacisk położony jest na organizację pracy w grupie, współpracę przy rozwiązywaniu problemów technicznych, umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej przedmiotów wykonywanych samodzielnie, sprawność językową oraz nabycie umiejętności technicznych na wielu poziomach zaawansowania.

Idea utworzenia Projektu Experymentarium powstała w wyniku analizy doświadczeń zebranych w ciągu kilku lat prowadzenia działalności praktycznego popularyzowania wiedzy naukowej i technicznej. Prototyp placówki zrealizowano gospodarskim sposobem w Rzeszowie, całkowicie na własne ryzyko i praktycznie bez żadnego wsparcia instytucjonalnego. Dziś Experymentarium 3Z jest sprawdzonym w praktyce patentem na przywrócenie zagubionych proporcji w edukacji praktycznej (nauki przyrodnicze, zajęcia praktyczno - techniczne) i może stanowić wzorcową placówkę tego typu do zbudowania w każdej szkole, ośrodku kultury, bibliotece, itp.

Oferta skierowana do wszystkich w wieku od 6 do 106 lat, uczy i bawi a do tego integruje środowisko uczeń – rodzic – nauczyciel. Jest zaangażowanie, pasja, politechnicznie i warsztatowo... Jak napisał jeden z obserwatorów na profilu fb Radiolatorium: "... Twarze dzieciaków .... bezcenne..."

Trenerzy Stowarzyszenia współpracowali również z Politechniką Dziecięcą, prowadząc pokazy popularnonaukowe z dziedziny optyki, kosmosu, elektromagnetyzmu. Organizują i prowadzą politechniczne zajęcia warsztatowe dla dzieci z przedszkoli i szkół Podkarpacia. Zajęcia cieszą się ogromną popularnością.

Stowarzyszenie zrealizowało kilka projektów popularyzujących naukę i technikę. Należą do nich:
  1. „Wiatr wieje, łódź płynie… czyli żaglówka jako laboratorium fizyczne”. Projekt Projekt dofinansowany z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  2. „Portki Pitagorasa, czyli matematyka eksperymentalna”. Projekt został dofinansowany przez Fundację mBank Polska.
  3. Edustrada 20 – projekt realizowany przy wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza to seria interaktywnych eksponatów popularnonaukowych przystosowanych do zamontowania w przestrzeni miejskiej (m.in. w sklepowych witrynach zlokalizowanych przy spacerowych szlakach centrum Rzeszowa.
Od 2018r. Ars Scientia jest partnerem organizacyjnym Rzeszowskiego Pikniku Nauki i Techniki MOC ODKRYWCÓW, który jest kontynuacją „Dnia Odkrywców” i „Nocy Odkrywców”.