Logo PDKiNs
Narzędziownias
Warsztatys
Ekspozycjes
Szyfrogram
Język jakim posługują się maszyny cyfrowe (tak kiedyś nazywano komputery, choć w zasadzi i dziś, komputery są maszynami cyfrowymi) to matematyka. Systemem zwanym dwójkowym można kodować informacje i wykonywać matematyczne operacje…

Bardzo interesującym zagadnieniem jest wykorzystanie go w kryptografii, czyli zaszyfrowywaniu informacji. W systemie dziesiętnym, którym posługujemy się na co dzień, używamy dziesięciu cyfr: od 0 do 9. Dziewiątka jest największą cyfrą w tym układzie i na niej kończą się symbole systemu. Aby określić następne liczby, należy wykorzystać te same symbole co używane do określenia innych liczb. I tak kolejna po 9 jest liczba dziesięć, która powstaje z zestawienia cyfr zero i jeden… Do tworzenia następnych stosuje się tę sama zasadę powtarzania cyfr: 11, 12, 13, 14…

W systemie dwójkowym działa to podobnie, z tym że mamy tutaj do dyspozycji zestaw składający się nie z dziesięciu cyfr ale tylko dwóch: 0 i 1. Jest to idealne rozwiązanie dla maszyn, ponieważ do kodowania informacji i obliczeń wystarczą dwa stany, np. prąd płynie lub nie… białe albo czarne, jest albo nie ma. Zatem żeby napisać (tak jak w systemie dziesiętnym po dziewiątce – dziesięć) liczbę dwa (0, 1, 2…) należy zestawić ze sobą cyfry 1 i 0, żeby powstała liczba trzy – składamy 1 i 1… i tak dalej.
Pierwsza dziesiątka systemu dziesiętnego w systemie dwójkowym wygląda tak: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010. Proszę zauważyć, że do przesłania tych liczb np. przy pomocy impulsów światła (na zasadzie: zero brak błysku, jeden jest błysk – zgodnie z zasadą wyłączone/włączone) wystarczy prosty schemat. Zakodowanie liczb układu dziesiętnego nie byłoby tak proste. Można też użyć np. alfabetu Morse’a. (kropka – zero, kreska – jeden).

A jak wykorzystać system dwójkowy do budowy prostego urządzenia szyfrującego? Przy okazji rozmawiając o kryptografii? Kryptografią określa się rozmaite procesy kodowania informacji. Zwykle rozumiemy pod tym pojęciem czynności, które prowadzą do transformacji jawnej formy wiadomości w formę ukrytą, zazwyczaj w celu uniemożliwienia dostępu do przekazywanych informacji osobom trzecim. Kodowanie wiadomości stosowano od bardzo dawnych czasów a sposoby na ukrywanie informacji wraz z rozwojem nauki i techniki stawały się coraz doskonalsze. Stosowano różne techniki do zaszyfrowania tajnych danych i informacji: od specjalnie wymyślanych alfabetów (w których czasem po prostu przestawiano kolejność liter alfabetu tradycyjnie stosowanego), przez zatrudnianie osób operujących rzadkimi i oryginalnymi językami (specjalnie przeszkoleni operatorzy, pochodzący np. z indiańskich plemion posługujący się słowami z mało znanych indiańskich dialektów) po nowoczesne techniki wykorzystujące zaawansowane techniki komputerowe oparte na systemie binarnym (zerojedynkowym). W szyfrowanie i odszyfrowanie bawił się prawie każdy, kto tylko chciał koniecznie (choćby podczas zabawy) przekazać ważne informacje drugiej osobie, bez wtajemniczania innych…

Urządzenie szyfrujące to zespół trzech szablonów, w których rozkład otworów kodujących został określony w systemie dwójkowym. Ponieważ każdy szablon jest kwadratem o proporcjach 4 x 4 (małe kwadraty - segmenty), ich rozkład można zapisać w systemie zero jedynkowym, pamiętając, że np. segmenty pełne szablonu to zero, a wycięte – jeden. I tak ustawiając szablony w pozycji wyjściowej (z otworem w segmencie umieszczonym w lewym, górnym rogu), czytając rzędami będziemy mieli następujące liczby: 1010, 0000, 1010, 0000. Na początek można wyciąć pojedynczy szablon i na nim przećwiczyć kodowanie informacji. Podczas szyfrowania należy wpisywać litery w poszczególne pola, obracać szablon o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wpisywać następne litery i tak Az do wykonania przez szablon obrotu o 360 stopni. Ta sama zasada dotyczy kodowania przy pomocy zespołu trzech szablonów. Należy tylko pamiętać, że obracamy wszystkie – po wypełnieniu pól literami. Litery wpisujemy rzędami utworzonymi przez trzy szablony (w każdym z czterech ustawień mamy zatem do dyspozycji po dwa rzędy pół po sześć liter każdy). Stworzony w ten sposób blok liter można odczytać analogicznie jak podczas zapisu – używając szablonów szyfrujących. Układ otworów w szablonach można zaprojektować na kilka sposobów. Należy jednak uważać, żeby pola nie trafiały na siebie podczas obracania szablonu. Dla łatwiejszego projektowania szablonów szyfrujących można posłużyć się graficznym schematem.

Okienka wycinamy wybierając cztery dowolne pola, uważając tylko na to, żeby nie wybierać takich samych numerów… proste? Na schemacie zaznaczone są okienka rozplanowane w modelu, który prezentowany jest w tym scenariuszu.

Co ciekawe szablon o proporcjach cztery na cztery segmenty (16 pól) można skomponować na 256 różnych układów. Gdyby użyć kwadratu o proporcjach osiem na osiem (16 okienek szyfrujących) możliwych układów byłoby… ponad cztery miliardy, czyli cztery do szesnastej potęgi.

Szablony do urządzenia szyfrującego są umieszczone na trzech kołach umieszczonych w jednej linii i zachodzących na siebie. Należy je umocować w panelu z wycięciami, w których będą mogły się obracać, tworząc jeden układ.

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Ars Scientia. Film powstał przy dofinansowaniu Fundacji MBanku.