Logo PDKiNs
Narzędziownias
Warsztatys
Ekspozycjes
Tabliczka rachunkowa
Prosty przyrząd do interaktywnej nauki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb. Z tektury lub grubego kartonu przygotować należy prostokąt o wymiarach: 160 x 132 mm. Z tego samego materiału wycinamy paski o szerokości ~ 10 mm, które przyklejamy do prostokąta w taki sposób, aby utworzyły się przegródki o szerokości 11 mm.

Taśma służąca do odczytywania wyników działań, to pasek z cienkiego kartonu albo grubszego papieru dobrej jakości o długości ~ 65 cm. (nie jest to wymiar krytyczny, choć taśma nie powinna być krótsza. Im dłuższą wykonamy, tym większy zakres rachunkowy otrzymamy). Taśmę należy wkleić poziomo w dolną część tabliczki, prostopadle do przegródek. Powinna być złożona w kilka warstw w taki sposób, żeby można ją było rozwijać do pełnej długości. Długość jednego segmentu po złożeniu „w harmonijkę” powinien mieć długość równą szerokości prostokąta, tj. ~ 130 mm.

Paski ilustrujące poszczególne liczby wykonać można z kartonu. Powinny mieć szerokość 10 mm a długości odpowiednio od 10 do 100 mm. Każdy z pasków (z wyjątkiem tego o wymiarach 10 x 10 mm) należy podzielić na centymetrowe odcinki. Przygotowane paski układa się w odpowiednich przegródkach tabliczki.

Przy pomocy tabliczki można wykonywać podstawowe działania matematyczne. W celu dodawania należy odłożyć na rozwiniętej taśmie odczytowej odpowiednie paski przedstawiające dane liczby, jeden z drugim w prawą stronę licząc od zera. W ten sposób otrzymujemy wynik dodawania, czyli sumę liczb. W celu wykonania odejmowania, paski liczbowe układa się na taśmie odczytowej w lewo, zaczynając od liczby większej… Jeśli ułożymy na taśmie pewną ilość takich samych pasków liczbowych od zera w prawo, otrzymamy iloczyn, czyli wynik mnożenia (np. 3 paski symbolizujące liczbę 5). Operację dzielenia liczby wykonujemy w odwrotny sposób, otrzymujemy wtedy iloraz, który jest równy ilości pasków, jakie musimy ułożyć jeden obok drugiego, żeby osiągnąć zero na skali.

MATERIAŁY: tekturka ~ 2mm, karton, elementy dedykowane Narzędziownia PDKiN (wydruki)

NARZĘDZIA: nożyczki, nożyk introligatorski, klej do kartonu, klej na gorąco, kątomierz, linijka, linijka do cięcia, przybory do rysowania

Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Ars Scientia. Film powstał przy dofinansowaniu Fundacji MBanku.