Logo PDKiNs
Narzędziownias
Warsztatys
Ekspozycjes
DĽwig
Model żurawia budowlanego to znakomita konstrukcja, podczas budowy której można przećwiczyć kilka czynno¶ci warsztatowych zwi±zanych z obróbk± różnych materiałów, montażem mniej lub bardziej zaawansowanych elementów, które przydadz± się w politechnicznej praktyce. Gotowy model natomiast to piękna zabawka, mog±ca służyć jako pomoc dydaktyczna podczas omawiania niektórych tematów na lekcji fizyki lub techniki, do zilustrowania zasady działania niektórych mechanizmów oraz fizycznych maszyn prostych… Model opracowano na podstawie konstrukcji przygotowanej dla programu nauczania ZPT (Zajęć Praktyczno Technicznych) w klasie V o¶mioletniej szkoły podstawowej z lat 70. XX wieku. Rysunki modelu można znaleĽć w podręczniku wydanym przez WSiP pt. "Zajęcia Praktyczno – Techniczne Kl. V". Szczegóły naszej adaptacji znajdziecie w publikowanych materiałach fotograficznych i filmowych. Udanych konstrukcji oraz miłej zabawy!